True

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de website www.rayon.be

1.  Wie zijn wij?

Rayon is een product van Smartmat NV. Onze contactgegevens zijn de volgende:   

Dok Noord 4e bus004,  9000 Gent

tel: +32 (0)9 298 05 10, e-mail: leon@rayon.be

BTW BE 0841.142.626

RP Antwerpen, afdeling Antwerpen KBO 0841.142.626


1.1   Vooraf aan het plaatsen van een bestelling dien je te verklaren kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden, deze te hebben begrepen en er akkoord mee te gaan. Daarbij ga je er uitdrukkelijk mee akkoord dat het aanvinken van een invulhokje telt als jouw geïnformeerde, specifieke, vrije en volledige toestemming zoals een handtekening om met de contractuele documenten akkoord te gaan.


1.2   Wij aanvaarden enkel bestellingen en aankopen door meerderjarige personen. Indien je niet meerderjarig bent, dan kan je op onze website geen bestelling plaatsen. Bij het plaatsen van een bestelling aanvaardt en erken je dan ook de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. Hetzelfde geldt voor het aanmaken van een account op onze website: enkel een meerderjarige kan een account aanmaken. Wij houden ons het recht voor om dit op het ogenblik van de levering te verifiëren.


1.3   Indien je deze algemene voorwaarden of een deel ervan niet begrijpt en/of niet akkoord bent met een of meer bepalingen ervan, dan verzoeken wij je de algemene voorwaarden niet te aanvaarden. In dit geval kan je steeds met ons contact opnemen via de contactgegevens zoals hierboven aangegeven.


1.4   We raden je in elk geval aan om een kopie van deze voorwaarden bij te houden voor jouw archief.2.   Algemeen


2.1   De website laat je toe om bestellingen te plaatsen waarbij je kan kiezen uit verschillende producten die aan huis worden geleverd. Als klant bij Smartmat NV kies je voor losse bestellingen. Je hebt altijd de mogelijkheid je bestelling te annuleren overeenkomstig de bepalingen van artikel 5 van deze algemene voorwaarden.


2.2   De bestellingen kan je plaatsen via een paar eenvoudige stappen:

° Ontdek onze producten en laat je verleiden door onze heerlijke service

° Kies de producten waar je zin in hebt

° Vervolledig je persoonlijke en leveringsgegevens en lees de contractuele voorwaarden voor akkoord.

° Kijk het overzicht van je bestelling grondig na en, indien deze gegevens correct zijn, ga naar de betaalpagina om de bestelling definitief te maken.

° Na betaling ontvang je van ons nog een overzicht van je bestelling in je mailbox en je kan je bestelling steeds op je profielpagina bekijken.

Tijdens de bestelling kan je steeds terugkeren naar de vorige stappen en kan je invoerfouten corrigeren.


2.3   De prijzen van de verschillende producten staan op de website vermeld, steeds inclusief kosten en belastingen. Wij leveren de bestelling volgens de door jou ingebrachte gegevens op de website van Smartmat NV. Je krijgt hiervan telkens een bevestiging per e-mail. Smartmat NV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor leveringen die niet kunnen plaatsvinden omwille van foutief ingegeven informatie.


2.4   Smartmat NV houdt zich het recht voor om het aanbod van de verschillende producten te wijzigen, uit te breiden of aan te passen in prijs en inhoud. Ook willen we je erop wijzen dat indien bepaalde producten onverwachts onbeschikbaar zijn om bepaalde redenen, we het recht hebben een gelijkaardig alternatief te voorzien. Uiteraard beperken we dit tot een minimum. We zullen je daarvan vanzelfsprekend op de hoogte brengen.


2.5   Onze producten en diensten zijn bedoeld voor individueel gebruik en niet voor wederverkoop.3.   Prijzen


3.1   De prijzen van de verschillende producten staan op de website vermeld. In de prijs zijn alle kosten inbegrepen gerelateerd aan het product zelf zoals het plannen, selecteren, verzamelen en verpakken van het product. Voor het leveren van de producten wordt nog een extra supplement gevraagd. Dit supplement kan je steeds terugvinden in je winkelmandje na het vervolledigen van je profiel, bij het plaatsen van de bestelling en net voor de betaling. De prijs is steeds inclusief toepasselijke belastingen.


3.2   Kortingen en promoties zijn niet cumuleerbaar en kunnen slechts éénmaal per huishouden en leveringsadres gebruikt worden. Tenzij anders vermeld.


3.3    De betaalmethodes die wij aanvaarden staan duidelijk op de website aangegeven, en wij kunnen deze betaalmethodes van tijd tot tijd aanpassen.4.   Leveringsfrequentie


4.1   We leveren dagelijks via verschillende tijdsloten. De beschikbare tijdsloten worden weergegeven op de webshop tijdens het bestellen en kan je dus te allen tijde nakijken. Je kiest altijd zelf wanneer je de boodschappen wil laten leveren.

We behouden ons steeds het recht voor om meer of minder tijdsloten in de verschillende regio’s te openen of te sluiten.5.   Bestellingen annuleren en jouw wettelijk herroepingsrecht


5.1   Een bestelling annuleren

Een bestelling kan je annuleren tot uiterlijk 24u voor het gekozen tijdsvak van levering, zelfs wanneer je bestelling onder andere verse voedselproducten bevat.


Indien je een bestelling wenst te annuleren dien je voor dit tijdstip contact op te nemen met pardon@rayon.be. Daarna kan je de bestelling (en levering ervan) dus niet meer annuleren.


Smartmat NV kan omwille van onvoorziene gebeurtenissen en/of feestdagen beslissen om dit afsluitmoment/uiterste termijn om te annuleren te vervroegen, en dan word je daarvan op de hoogte gebracht. Smartmat NV zal de klanten hiervan op de hoogte brengen via alle mogelijke communicatiekanalen (mailing, Facebook en website). Je moet deze termijn respecteren aangezien wij deze producten bij onze leveranciers bestellen en wij een “zero food waste” aanpak hanteren.


We kunnen in dit geval gemaakte kosten aanrekenen, zoals de transactiekosten die wij op je ontvangen en terug te storten betaling dienen te vergoeden.


Contacteer onze klantendienst (pardon@rayon.be) indien je een bestelling wenst te annuleren.


De bepalingen inzake annuleren doen geen afbreuk aan de bepalingen inzake je wettelijk herroepingsrecht.


5.2   Jouw wettelijk herroepingsrecht

Als consument beschik je over een bedenktermijn van 14 dagen om jouw bestelling (een overeenkomst op afstand) zonder opgave van redenen te herroepen. Deze herroepingstermijn van 14 dagen verstrijkt na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde die niet de vervoerder is, de producten fysiek in bezit neemt.


Voor het verstrijken van de herroepingstermijn moet je ons op de hoogte stellen van jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen. Daartoe kan je gebruikmaken van het modelformulier onderaan deze algemene voorwaarden, maar dat is niet verplicht. Je kan ook een andere ondubbelzinnige verklaring afgeven waarin je verklaart de overeenkomst te herroepen (bv. per post op onze maatschappelijke zetel, telefonisch en via e-mail naar onze klantendienst op pardon@rayon.be). Je hebt je herroepingsrecht binnen de herroepingstermijn van 14 dagen uitgeoefend indien je deze mededeling aan ons verzendt voordat deze termijn is verstreken.


Bij een herroeping vergoeden wij jou onverwijld alle ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten, en dit normaal gezien binnen 14 dagen na de dag waarop we worden geïnformeerd van je beslissing om de overeenkomst te herroepen. Echter mogen wij wettelijk gezien wachten met de terugbetaling totdat we alle producten hebben teruggekregen van jou, of totdat je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. We verrichten de terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel dan jij gebruikte voor je bestelling.


Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop je ons meedeelt dat je de overeenkomst herroept, dien je de goederen terug te zenden of te overhandigen aan de onderneming. Wij halen de goederen dus niet zelf af. Deze terugzendtermijn is in acht genomen wanneer je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Jij draagt alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen.


Wanneer je de bestelling wenst te herroepen, mag je de producten enkel behandelen en inspecteren om de aard, de kenmerken en de werking ervan vast te stellen. Ga er daarbij van uit dat je de producten enkel behandelt en inspecteert zoals je dat in de winkel ook zou doen, en pak het goed dan ook slecht uit in die mate dat dit noodzakelijk is om te inspecteren. Je bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van enig behandelen van de producten dat verder gaat.


5.3   Uitzonderingen op het herroepingsrecht


Via de website kan je diverse producten bestellen. Sommige daarvan komen niet in aanmerking voor het herroepingsrecht zoals bepaald in de Belgische wetgeving (zie artikel VI.53 Wetboek van Economisch Recht). Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving kan je je herroepingsrecht dan ook niet uitoefenen voor onder andere:


▪     de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

▪     de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid (zoals groenten, fruit, zuivelproducten, vis, vlees, enz.);

▪     de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

▪     de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

▪     de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

▪     de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicatie. 6.   Levering


6.1   We stellen alles in het werk om de levering plaats te laten vinden binnen het door jou aangegeven tijdvak. Echter begrijp je wel dat zich bepaalde omstandigheden kunnen voordoen waardoor de levering wordt vertraagd (bv. botsing, onverwachte file, weersomstandigheden, enz.). We zullen je daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen via de gegevens die we van jou hebben en zoeken naar een oplossing. 

6.2  De producten worden, waar nodig, gekoeld geleverd conform de wettelijke vereisten inzake transport van verse voeding. Je gaat akkoord met de aflevering van de goederen op het opgegeven afleveringsadres en tijdens het tijdvak dat je aangaf. Je garandeert dat de chauffeur de goederen aan een persoon kan afgeven die op het aangegeven adres aanwezig is of op de plaats die je hebt aangeduid (bv. wanneer je aangeeft dat wij de box in je garage mogen zetten). Als er niemand aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen, zullen we je trachten te bereiken via de gegevens die je opgaf; lukt ook dat niet, dan zal de chauffeur leveren bij de buren. We zullen je daarvan ook op de hoogte brengen. Vanaf het ogenblik van aangifte ben jij verantwoordelijk voor de afgeleverde goederen. 


6.3   Indien bepaalde hindernissen de levering zouden kunnen bemoeilijken (bijvoorbeeld opengebroken baan, manifestaties, enz.) dan vragen wij jou om ons dit in de mate van het mogelijke te melden via de opmerkingen die je bij de bestelling kan ingeven. 


6.4   Smartmat NV is niet verantwoordelijk voor verloren of beschadigde pakketten. Alleen in het geval van overdracht tussen de chauffeur en de persoon die het pakket in ontvangst neemt, is het mogelijk om gebreken aan de kwaliteit van de levering op Smartmat NV te verhalen. Aangezien Smartmat NV kwaliteit hoog in het vaandel draagt, zal je bij kwaliteitsproblemen een compensatie ontvangen.


6.5   Smartmat NV is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen afleveren van goederen omwille van foutief ingegeven informatie. Je hebt dan uiteraard geen recht op terugbetaling.


6.6    Indien je kiest voor een afhaling op één van onze afhaalpunten dient de afhaling plaatste vinden binnen de aangegeven afhaalmomenten. Indien de producten niet binnen deze tijdspanne worden opgehaald, zullen deze niet meer kunnen afgehaald worden en heb je uiteraard geen recht op terugbetaling. Indien het afhaalpunt niet beschikbaar zou zijn, zullen we je daarvan redelijkerwijze op de hoogte brengen.


6.7   We houden ons te allen tijde het recht voor (zonder enige verplichting rustend op Smartmat NV) om de leeftijd van de persoon te controleren aan dewelke we leveren. We aanvaarden immers enkel bestellingen geplaatst door meerderjarige personen.7.   Leveringsgegevens


7.1   Je kan de leveringsgegevens wijzigen via je persoonlijk account op de website. Houd wel rekening met de termijnen voor annulering zoals uiteengezet in artikel 5 hierboven. Wij adviseren om deze gegevens altijd up-to-date te houden om verrassingen te vermijden.


7.2   Onjuiste leveringen als gevolg van oude of niet-aangepaste gegevens worden door de klant conform deze voorwaarden betaald en kunnen niet op Smartmat NV verhaald worden.


7.3   Je bent verantwoordelijk voor jouw  account en om je inloggegevens geheim te houden. Alle bestellingen vanuit jouw account zijn bindend. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit onjuiste informatie van je account of verlies van je wachtwoord.8.   Kwaliteitsgarantie


8.1   Wij garanderen een smetteloze kwaliteit. Wanneer de geleverde goederen toch gebreken zouden vertonen, heb je recht op de wettelijke garantierechten. In dit geval willen we jou wel vragen om ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van deze gebreken, zodat wij gepaste actie kunnen ondernemen. Neem in dit geval contact op met pardon@rayon.be.


8.2   Indien nodig voorzien we in elk geval in een nalevermoment indien je producten gebreken zouden vertonen, er producten zouden ontbreken, enz. Dit moment wordt met jou besproken. Gelieve in een dergelijk geval zo spoedig mogelijk contact op te nemen met ons.


8.3   Wel dien je zelf als een zorgvuldige huisvader of -moeder zorg te dragen voor de producten; wij staan niet in voor gebreken in producten door nalatigheden, valpartijen, gebrekkig gebruik, gebruik in strijd met gebruiksvoorwaarden of het doel van het product, hardhandig gebruik, niet respecteren van handleidingen of gebruiksaanwijzingen, wijzigingen aan het product door de klant, foutieve montage of gebrekkig onderhoud, enz. Sommige producten (zoals voedingsproducten) hebben uiteraard een houdbaarheidsdatum die je moet nakijken. Ook dien je bepaalde producten op gepaste wijze te bewaren (bv. bewaren in een ijskast op de juiste temperatuur) en te verwerken op een correct manier. Lees ook alle informatie omtrent houdbaarheid en verwerking op de producten. Evenmin staan wij in voor normale slijtage van producten.


8.4   In elk geval is onze aansprakelijkheid beperkt overeenkomstig het bepaalde in artikel 13.9.   Voedselagentschap


9.1   Smartmat NV en zijn onderaannemers voldoen aan de bepalingen van het FederaalVoedsel Agentschap (FAVV).10.   Betaling


10.1   De betaling gebeurt via kredietkaart, bankkaart (Bancontact of Maestro),maaltijdcheques, SEPA of uitzonderlijk via handmatige overschrijving. Smartmat NV is gemachtigd nieuwe betaalmethoden toe te voegen en of te verwijderen. Indien de betaling niet automatisch werd geïnd en er binnen de aangegeven termijn niet betaald werd, wordt er een betalingsherinnering uitgestuurd per e-mail en per gewone brief. Indien vervolgens niet integraal betaald wordt binnen de aangegeven termijn, zal Smartmat NV gerechtelijke stappen ondernemen en wordt jouw dossier doorgestuurd naar onze advocaat. Hiervoor rekenen we € 5,00 aanmaningskosten.


10.2   Indien je in gebreke blijft de factuur op haar vervaldag te betalen, zijn er vanaf de eerste aanmaning verwijlinteresten ten belope van 8,00 % per jaar verschuldigd. Daarenboven zal er ten titel van schadevergoeding 10 % op het factuurbedrag, met een minimum van € 25,00 per factuur en een maximum van € 125,00 per factuur, aangerekend worden, dit bovenop de hoofdsom, verwijlinteresten, innings-, aanmanings- en vervolgingskosten. Deze schadevergoeding is verschuldigd ten einde Smartmat NV te vergoeden voor al zijn buitengerechtelijke onkosten en administratiekosten.11.   Bescherming van persoonsgegevens en gebruik van cookies


11.1   De gegevens verzameld in het kader van onze dienstverlening zullen alleen gebruikt worden om onze diensten correct uit te voeren en de gebruikerservaring te optimaliseren, zoals bepaald in ons Privacybeleid. Bovendien maken wij op onze website ook gebruik van cookies, meer informatie daarover vind je in ons apart Cookiebeleid.


11.2   Mocht je hierover vragen hebben, dan kun je altijd contact opnemen met onze klantendienst: pardon@rayon.be. Wij helpen je graag verder.12.   Intellectuele eigendomsrechten


12.1   De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, recepten, beelden e.d. (gezamenlijk in deze clausule aangeduid als de “Inhoud”) zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Smartmat NV of aan haar eigen licentiegevers.


12.2   Je mag de Inhoud dus niet kopiëren, publiceren, distribueren, verdelen of anderszins gebruiken of aanpassen. Uiteraard mag je de Inhoud bekijken en printen, maar enkel voor persoonlijk gebruik, om onze producten te bekijken en om een bestelling te plaatsen. Het kopiëren of anderszins gebruiken van de Inhoud voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden.


12.3   Linken naar onze website kunnen wij in volle beslissingsbevoegdheid toestaan of weigeren en wij kunnen vragen dat je dergelijke links onmiddellijk verwijdert.13.   Beperking van aansprakelijkheid


13.1   Aansprakelijkheid voor het gebruik van de producten


a.  Enige schade die je zou ondervinden bij het gebruik van onze geleverde producten zullen wij vergoeden. De aansprakelijkheid is evenwel beperkt tot de contractueel typische, voorzienbare schade en voor zover het materiële of lichamelijke schade betreft die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van het niet nakomen van een verplichting door Smartmat NV. Wij aanvaarden gaan aansprakelijkheid voor enige gevolgschade of indirect schade, zoals verlies van inkomsten, verlies van besparingen, enz. noch aanvaarden wij aansprakelijkheid voor morele schade.

b.  Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het niet of gebrekkig opvolgen van product- en gebruiksaanwijzingen, voedselinformatie, jouw nalatigheden, ongelukken en valpartijen, gebrekkig gebruik van een product, gebruik in strijd met gebruiksvoorwaarden of het doel van het product, hardhandig gebruik, wijzigingen aan het product door de klant, foutieve montage of gebrekkig onderhoud of andere redenen die niet aan ons te wijten zijn en jij vrijwaart ons voor iedere aanspraak van enige derde in dit verband.

c.  Die beperking geldt evenwel niet voor aansprakelijkheid als gevolg van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van Smartmat NV of haar onderaannemers of andere aansprakelijkheden die we bij wet niet kunnen uitsluiten of beperken.


13.2   Aansprakelijkheid voor het gebruik van onze website en de informatie die je daarop kan terugvinden

a.  De informatie op de website is algemeen van aard en niet aangepast aan jouw persoonlijke of specifieke omstandigheden.

b.  Smartmat NV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal Smartmat NV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

c.  Wij proberen om onze foto’s van producten of andere inhoud op onze website zo accuraat mogelijk weer te geven, maar kunnen niet garanderen dat in de praktijk geen verschillen kunnen voorkomen. Wij zijn daarvoor niet aansprakelijk.

d.  Smartmat NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

e.  Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je onze klantendienst contacteren.

f.  De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Smartmat NV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. We garanderen niet, en kunnen dat ook niet, dat de website altijd beschikbaar zal zijn, noch dat deze steeds vrij zal zijn van enige fout, bug, virus of andere defecten, kwetsbaarheden of onbeschikbaarheden.

g.  Smartmat NV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

h.  De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

i.  Smartmat NV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

j.  In elk geval heeft deze clausule niet de bedoeling om afbreuk te doen aan dwingende wettelijke bepalingen inzake aansprakelijkheid dewelke men contractueel niet kan uitsluiten of beperken.14.   Bewijs van transacties en fraude


14.1   Wij loggen de activiteiten van onze gebruikers voor bewijsdoeleinden en om bepaalde fouten en problemen op te sporen.


14.2    Je gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat wij deze logs kunnen gebruiken voor bewijsdoeleinden (bv. het aanvaarden van de contractuele documenten of het plaatsen van een bestelling). Deze clausule doet uiteraard geen enkele afbreuk aan de bewijsmiddelen waarop je zelf beroep kan doen.


14.3   Waar wij vermoedens hebben van niet-conforme of frauduleuze praktijken, hebben wij steeds het recht om de rekeningen te onderzoeken. In dat geval kunnen wij uiteraard jouw bestellingen opschorten of stoppen en/of jouw account afsluiten.15.   Algemene voorzieningen


15.1   Smartmat NV behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen, mits het respecteren van een termijn van één maand. Deze wijzigingen zullen ter kennis worden gebracht aan de klanten.


15.2   Het Belgische recht is van toepassing. Eventuele geschillen of betwistingen vallen onder de uitsluitende jurisdictie van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, tenzij dwingende consumentenwetgeving anders zou bepalen.


15.3   Binnen Europa werd een online platform opgezet om klachten van consumenten te behandelen over online-dienstverlening. Indien wij niet op een gepaste wijze hebben gereageerd op een klacht, dan kan je altijd van dit platform gebruik maken. Je vindt dit platform en bijbehorende uitleg via deze link.


15.4   We bieden onze website aan in de Nederlandse en Franse taal. Hoewel we zeer zorgvuldig te werk gaan bij het opstellen van onze informatie en documentatie zal de Nederlandstalige versie van de informatie en documentatie (inclusief de contractuele voorwaarden) steeds voorrang hebben.


15.5   Ondanks al onze goede voornemens kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voorzaken die buiten onze redelijke controle vallen (overmacht).


15.6   Indien enige clausule in deze algemene voorwaarden ongeldig en/of onafdwingbaar zou zijn, dan blijven de overige clausules onverkort van toepassing. De partijen gaan er dan mee akkoord om de ongeldige en/of onafdwingbare clausule te vervangen door een geldige en/of afdwingbare clausule die de oorspronkelijke bedoeling van de partijen zoveel als mogelijk benadert.16.    Gebruik kortingscodes


Voor het gebruik van kortingscodes en discount codes ook wel couponcodes genoemd gelden voorwaarden. Op de door Smartmat NV uitgegeven couponcodes gelden onderstaande voorwaarden.


16.1   Geldig op e-codes of ook digitale codes genoemd, via digitale kanalen gedistribueerd.


16.2   Geldig op offline of ook wel print codes genoemd, via print kanalen gedistribueerd.


16.3   Bij e-codes is vaak de geldende voorwaarde dat ze gebruikt worden / gekoppeld worden aan een e-mailadres. Deze kortingscode kan dan enkel gebruikt worden bij het plaatsen van een bestelling met dit e-mailadres.


16.4   Kortingscodes kunnen niet toegepast worden op reeds geplaatste bestellingen.


16.5   Tenzij anders gecommuniceerd, geldt voor iedere kortingscode dat deze per account en per e-mailadres slechts eenmaal kan worden gebruikt. Een account wordt aanzien als een leveringsadres. Een kortingscode kan dus niet meermaals gebruikt worden met verschillende accounts op hetzelfde adres in België.


16.6    Als een kortingscode gebruikt wordt voor artikelen waarvan de (totale) prijs onder de waarde van de kortingscode ligt, vervalt de overige waarde van de kortingscode.


16.7    Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.


16.8   Je kunt kortingscodes niet ruilen voor geld. Je kunt met een kortingscode geen korting krijgen op andere producten dan de producten waarvoor de betreffende kortingscode-actie geldt en die nader zijn omschreven in de uitingen waarin de kortingscode is opgenomen.


16.9   Kortingscodes worden eenmalig verstrekt. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Onder verlies valt ook het (per ongeluk) wissen van e-mails.


16.10   Het is niet toegestaan kortingscodes te wijzigen of te vervalsen met inbegrip van hacking, verspreiding van virussen, spamming of doorsturen naar anderen.


16.11   Je kunt kortingscodes, couponcode of voucher niet gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn bestemd.


16.12   Smartmat NV spoort frauduleuze of onrechtmatige acties in verband met couponcodes, vouchercodes en of kortingscodes op. Elke handeling waarbij fraude en of onrechtmatig gebruik gedetecteerd wordt, zal een terugvordering van het onrechtmatig toegeëigend bedrag met zich meebrengen.


16.13   Onze tell a friend campagne genereert e-vouchers bij het aanbrengen van een nieuwe klant. We definiëren een nieuwe klant als een levering op een adres waar nog nooit werd geleverd met een account dat nog niet bestaat in de databases van Smartmat NV. Indien fraude of onrechtmatige handelingen worden opgespoord binnen onze tell a friend campagne zal het onrechtmatige toegeëigend bedrag teruggevorderd worden. Concreet is het uitnodigen van jezelf via andere e-mailadressen niet toegestaan. Dit zal resulteren in het blokkeren van alle accounts en terugvorderen van de niet correct verkregen e-vouchers.


16.14   De kortingscode is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties en of lopende campagnes waarbij een kortingscode gebruikt kan worden.17.   Contact


Indien je vragen of opmerkingen hebt, kan je Smartmat NV steeds contacteren via volgende contactgegevens:


Regine Beerplein 1 bus 207 ,  2018 Antwerpen

tel: 09 298 05 10, e-mail:  Pardon@rayon.be

BTW BE 0841.142.626

RP Antwerpen, afdeling Antwerpen

KBO 0841.142.62618.   Modelformulier herroeping


(dit niet-verplicht formulier alleen invullen en terugzenden als je jouw bestelling wilt herroepen in zoverre toegelaten door de toepasselijke wetgeving – dit kan via post, e-mail aan onze klantendienst maar je kan ons ook telefonisch contacteren)


Aan: Smartmat NV, Regine Beerplein 1 bus 207, 2018 Antwerpen,  e-mail: Pardon@rayon.be


Ik deel hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep:


Besteld op:

Naam:

Adres:


Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):


Datum:
© Laatst bewerkt tijdens november 2021


Om deze webapplicatie op jouw iPhone of iPad te installeren, druk and then Add to Home Screen.